Over ons

 


Op deze pagina kunt u alles vinden over:

- Het bestuur met haar taken en verantwoordelijkheden.
- De vrijwilligers die ons keer op keer weer helpen.
- Belangrijke documenten zoals statuten, financiële verantwoording en het beleidsplan. 

Bestuur

Robert Beerthuijzen
Bestuurslid

Relatie management. Communicatie (Gezamenlijk).

Johan Bierman
Vice-Voorzitter

Logistiek. Veiligheid (Gezamenlijk).

Roland van der Burg
Bestuurslid

Horeca. Veiligheid (gezamenlijk).

Johan Cornet
Secretaris

Verslaglegging. Financiën (Gezamenlijk).

Jeroen Workum
Voorzitter & Penningmeester

Coördinatie en management. Sponsoring. Communicatie (Gezamenlijk). Financiën (Gezamenlijk).

Vaste Vrijwilligers

Beate van der Lubbe

Koos Vissers

John de Jong

Patrick Nutbeij

 

Belangrijke Documentatie

 

Privacy Statement

Wij vinden het zeer belangrijk om goed om te gaan met onze gasten, partners, vrijwilligers en de data die daarbij komt kijken. In ons privacy statement hebben we beschreven hoe we omgaan met privacy. Dit voldoet aan de regelgeving omtrent AVG. 
Privacy statement.pdf

 

Beleidsplan

In dit document geven wij verdere uitleg over ons beleid en manier waarop wij de stichting hebben vormgegeven. In dit meerjarenplan beschrijven wij wat we doen, hoe we communiceren en hoe we de stichting bekostigen.
Beleidsplan Met senioren naar ADO.pdf

 

 

Financiële Verantwoording

De financiële verantwoording zal elk jaar worden toegevoegd aan deze pagina. Hiermee geven wij inzicht hoe onze stichting zich financieel manifesteert.

Jaarverslag 2018.pdf

Jaarverslag 2019.pdf

Jaarverslag 2020.pdf

Jaarverslag 2021.pdf

Jaarverslag 2022.pdf

ANBI Status 

Wij willen graag zo transparant mogelijk laten zien waarom wij een ANBI status verdienen.
ANBI Status.pdf

 

De Statuten

In Mei 2018 hebben we de stichting officieel gestart. Deze statuten zijn opgezet bij de notaris en geven de basis van onze stichting.
Akte oprichting stichting Met Senioren naar ADO.pdf

 

 

Toestemmingsformulier 

Bij elke wedstrijd willen we graag de sfeer vastleggen. Dit kan middels foto's of video's. We vragen onze gasten om vooraf dit formulier in te vullen, zodat wij de foto's en video's kunnen gebruiken in onze verslagen op onze website en de social media kanalen.
 Toestemmingsformulier.pdf